Het verhaal bij Opa’s Huisje

Opa Gerard Zanderink (geb. 1894) woonde de laatste jaren van zijn 100-jarige leven in wat nu vakantiewoning Opa’s Huisje is. Onder zijn leiding is er rond 1916 gestart met graafwerkzaamheden op zo’n 500 meter ten noorden van de huidige boerderij waarbij bewijzen van bewoning zijn gevonden die teruggaan naar 500 v.Chr. Bij de eerste opgravingen zijn gave urnen gevonden in een grafheuvel die ongeveer een meter boven het omringende land oprees. Archeologen hebben in 1951 en 1952 het restant van de heuvel afgegraven. De geschatte grootte van het graf is ongeveer 100 graven waarmee het een van de grootste in Overijssel is geweest.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog boden Opa Gerard Zanderink en oma Martha Möllenkotte (geb. 1907) onderdak aan onderduikers en na de oorlog trokken hele families uit het westen naar de boerderij om aan te sterken. Sindsdien maakt recreatie en vakantieverblijf deel uit van dat wat Zanderink Op Aust te bieden heeft.

Frans is de 6e Zanderink die op deze bijzondere plek samen met Leonie het familiebedrijf voortzet; Jonge leu op oale groond!